Medzinárodná konferencia Doprava 2019 – Cesta bez hraníc

Znova po roku sa vraciame do Žiliny na medzinárodnú konferenciu Doprava 2019 – Cesta bez hraníc, ktorá sa koná 25.septembra 2019. Konferenciu organizuje vydavateľstvo Petit Press a agentúra M KREO. Ide o najväčšie odborné podujatie svojho druhu na Slovensku. Som rád, že opäť môžem vystúpiť v panelovej diskusii, kde sa budeme venovať efektívnemu využívaniu financií zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

Spolu s ďalšími odborníkmi z tejto oblasti budeme hľadať odpovede na dôležité otázky, ako napríklad: Ako čerpáme eurofondy v období 2014 – 2020? Koľko ich nakoniec vyčerpáme? Aké novinky nás čakajú v novom programovom období? Koľko peňazí bude na dopravu? Máme už pripravené projekty na nové obdobie? Prečo nedokážeme čerpať peniaze na začiatku programového obdobia? Ale aj ďalšie témy súvisiace s touto problematikou.

Na konferencii Doprava 2019 budem v panelovej diskusii s generálnou riaditeľkou sekcie Centrálneho koordinačného orgánu Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Denisou Žilákovou, generálnym riaditeľom Sekcie riadenia projektov na Ministerstve dopravy a výstavby Jurajom Mérym a generálnym riaditeľom Sekcie programov regionálneho rozvoja na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Emilom Píchom. Moderátorom panelu bude viceprezident výkonného výboru v medzinárodnej organizácii pre verejnú dopravu so sídlom v Bruseli Marek Modranský. Ďalších spíkrov si môžete pozrieť na www.mydoprava.sk

Využívanie fondov Európskej únie v doprave je jednou z hlavných domén spoločnosti Radvise Group. Našou výhodou je dlhoročné know-how v tejto oblasti a skúsený tím konzultantov, ktorí sa podieľali na príprave operačných programov, metodík, štúdií, analýz a projektov. Okrem využívania eurofondov v doprave sa venujeme aj zlepšovaniu podnikateľského prostredia,  efektívnemu riadeniu firiem, zvyšovaniu ich výkonnosti a projektovému riadeniu veľkých projektov.

Verím, že výborná atmosféra vlaňajšieho ročníka a účasť približne 500 ľudí, je dobrou pozvánkou pre odborníkov, akademikov, vizionárov a ostatnú verejnosť k účasti na tomto ročníku konferencie. Ich diskusia môže priniesť mnohé zaujímavé myšlienky a nápady na riešenie dopravy na Slovensku.

Teším sa na Vás spolu s kolegami z Radvise Group na konferencii Doprava 2019 – Cesta do budúcnosti, v stredu 25. septembra v hoteli Holiday Inn v Žiline,

Ivan Lužica, riaditeľ poradenskej spoločnosti Radvise Group.