Dopravné obmedzenia a obchádzky – nutné zlo alebo zlý dopravný manažment?

Zverejnený

Každé leto sa skúsení motoristi pripravujú na horúčavy v aute, drahší benzín a dopravné obmedzenia. Dopravné obmedzenia (kongescie) a obchádzky patria k letu predovšetkým z dôvodu empiricky preukázaného zníženia hustoty dopravy počas mesiacov júl, august a september. Z tohto dôvodu sú opravy ciest plánované práve na tieto mesiace.

Ako dlho priemerne čakáme v kolóne?

Priemerná doba strávená v kolóne je v Bratislave 30 až 60 minút a v ostatných krajských mestách sa pohybuje od 15 do 45 minút. S najväčším zdržaním môžeme počítať denne od 7:00 do 9:30 a následne od 15:30 do 18:00. Majúc tieto znalosti dopravného chovania sa vodičov osobných áut, je preto odporúčané vykonávať všetku údržbu vozovky mimo tieto časy, pokiaľ to technológie stavby dovoľujú. Žiaľ technologické postupy nie vždy umožňujú vykonať opravy v rádoch hodín. Materiály ako betón a asfalt si vyžadujú niekoľko dní až týždňov na úplné vytvrdnutie.

Významným faktorom hustoty premávky je cestná nákladná doprava, ktorá predstavuje viac ako 70% z celkového objemu nákladnej dopravy na Slovensku. Veľká väčšina logistických firiem plánuje trasy a čas prepravy s ohľadom na čakacie doby na hraničných priechodoch, v kolónach a obchádzkach. Možnosti ako znížiť závislosť od cestnej nakladenej dopravy načrtla už biela kniha európskej komisie o doprave z roku 2011. V nej je navrhnuté zvýšenie podielu intermodálnej prepravy, cestná nákladná doprava by mala byť až posledným spojivom nákladnej dopravy, ktorá dopraví náklad na presne určené miesto.

Dopravné obmedzenia u nás a v zahraničí

Dlhodobým dopravným plánom viacerých európskych krajín je obmedziť nutnosť jazdiť osobným autom na dennej báze. Budovanie kvalitnej mestskej hromadnej dopravy, ktorá je rýchla, komfortná a dochvíľna, je podľa nášho názoru najlepšie riešenie dopravného problému veľkých miest. Aby bolo skutočne výhodné prestúpiť na mestskú hromadú dopravu, je nutné ju prioritizovať, napríklad vyčlenením bus pruhov alebo zavedením svetelnej signalizácie, ktorá uprednostňuje prostriedky hromadnej dopravy. Budovanie parkovísk „park and ride“, podpora carpoolingu, pešej a cyklistickej dopravy sú ďalšie zdravé spôsoby ako nájsť udržateľné riešenie dopravnej situácie vo veľkých mestách. Žiaľ ekologická situácia v niektorých veľkých mestách začala byť v posledných rokoch neúnosnou. Parížsky prefekt v roku 2016 zakázal v dôsledku smogovej situácie jazdu polovici áut na základe dňa v týždni a čísla poznávacej značky. Mestá ako Londýn, Berlín, Paríž, Barcelona ale aj Viedeň majú nízko emisné zóny kam smú vstúpiť iba vozidlá s určitými emisnými parametrami. Na Slovensku legislatíva umožňuje vytvoriť takéto nízkoemisné zóny, zatiaľ sa k tomu však žiadne mesto neodhodlalo. Nájsť dopravné riešenie, ktoré bude minimálne obmedzovať cestujúcich, nákladnú dopravu a zároveň bude ekologické, je náročné, nakoľko každé mesto a každý úsek cesty sú jedinečné. Univerzálne riešenie nemusí poskytnúť najlepšie výsledky.

Nové technológie dopravného manažmentu

Ideálne riešenie v prípade akýchkoľvek dopravných obmedzení je zvýšiť hustotu transportu pri zachovaní rýchlosti a to posilnením hromadnej dopravy. V prípade osobných aút je potreba znížiť rýchlosť, no zachovať plynulosť premávky. Prudké brzdenie, zipsovanie, časté rozbiehanie a pribrzďovanie predstavujú kolízne situácie, ktorým je ideálne sa vyhnúť. Nastupujúce technológie ponúkajú motoristom možnosti ako predísť kolízii alebo sa vyhnúť dopravným zhusteniam úplne. Technológie ako distančný tempomat, varovný predkolízny systém alebo systémy zdieľaných dopravných informácii z palubných navigácii, ako aj niektoré prvky autonómneho riadenia sa postupne dostávajú do masovo produkovaných vozidiel. Znamená to, že dopravné zápchy a obmedzenia sa stanú čoskoro minulosťou? Až pokým väčšina vodičovu nebude jazdiť na plne autonómnych vozidlách sa dopravných zápch ako ich poznáme dnes nezbavíme. Môže však pomôcť inteligentné plánovanie obchádzkových trás, profesionálne zvládnutý manažment stavebných projektov a kvalitná analýza dopravného dopytu.   

Spoločnosť Radvise Group, s.r.o. sa špecializuje na poradenstvo vo všetkých sektoroch dopravy. Pripravujeme štúdie realizovateľnosti, dopytové analýzy, analýzy nákladov a prínosov (CBA), multikriteriálne analýz (MCA) ako aj komplexné stratégie rozvoja.