Radvise Group, s.r.o.

Skúsený poradenský tím spoločnosti Radvise Group, s.r.o. disponuje rozsiahlymi skúsenosťami s úspešnou realizáciou poradenských projektov pre široké portfólio klientov zo súkromného aj verejného sektora. Radvise Group, s.r.o. sa zameriava predovšetkým na poradenské služby v nasledovných oblastiach:

  • Strategické poradenstvo pri zvyšovaní výkonnosti organizácií a podnikov,
  • Poradenské činnosti v oblasti EŠIF – spracovanie žiadostí o NFP, príprava cost-benefit analýz, poradenstvo pri implementácií projektov financovaných zo zdrojov EÚ,
  • Projektové riadenie a krízové riadenie veľkých projektov,
  • Analýzy v oblasti podnikateľského prostredia,
  • Poradenstvo v oblasti IT/IS,
  • Expertné činnosti v oblasti dopravy,
  • Sektorové štúdie a analýzy, štúdie realizovateľnosti.

Pre bližší popis poskytovaných služieb kliknite tu.

For information in english click here.