Nezaradené

Medzinárodná konferencia Doprava 2019 – Cesta bez hraníc

Publikované

Znova po roku sa vraciame do Žiliny na medzinárodnú konferenciu Doprava 2019 – Cesta bez hraníc, ktorá sa koná 25.septembra 2019. Konferenciu organizuje vydavateľstvo Petit Press a agentúra M KREO. Ide o najväčšie odborné podujatie svojho druhu na Slovensku. Som rád, že opäť môžem vystúpiť v panelovej diskusii, kde sa budeme venovať efektívnemu využívaniu financií zo štrukturálnych fondov […]

Nezaradené

Kedy je organizácia “zrelá” na optimalizáciu?

Publikované

Cieľom každého manažéra je vybudovať robustnú spoločnosť, ktorá dokáže flexibilne reagovať na požiadavky trhu a zároveň dodať produkt v stanovenom čase, kvalite a pri akceptovateľných nákladoch. Nájsť takéto ekvilibrium je vyčerpávajúce aj počas obdobia stabilného ekonomického rastu. V období ekonomického útlmu následne dochádza k škrtom v personálnych výdavkoch a dlho budovaná štruktúra dostáva procesné trhliny. Bez správneho zadefinovania a nastavenia úloh, kompetencií […]

Nezaradené

Dopravné obmedzenia a obchádzky – nutné zlo alebo zlý dopravný manažment?

Publikované

Každé leto sa skúsení motoristi pripravujú na horúčavy v aute, drahší benzín a dopravné obmedzenia. Dopravné obmedzenia (kongescie) a obchádzky patria k letu predovšetkým z dôvodu empiricky preukázaného zníženia hustoty dopravy počas mesiacov júl, august a september. Z tohto dôvodu sú opravy ciest plánované práve na tieto mesiace. Ako dlho priemerne čakáme v kolóne? Priemerná doba strávená v kolóne je v Bratislave 30 až […]