Kontakt

Radvise Group, s.r.o.
Tallerova 4,  811 02 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu BA I, odd. Sro, vl.č.110985/B
IČO: 50300172, DIČ: 2120266412, IČ DPH: SK2120266412
zastúpená: Pavel Tehlár, LL.M., konateľ

 

Zápis spoločnosti  Radvise Group, s.r.o. v zoznamoch a registroch:

  • Zoznam hospodárskych subjektov ÚVO, registračné číslo 2018/6-PO-E8209
  • Register partnerov verejného sektora, vložka č. 24162

 

V prípade otázok alebo záujmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať na office@radvise.sk.

Konateľ:
Pavel Tehlár, LL.M.
email: ptehlar@radvise.sk
tel.: +421 904 108 332

Aktuálny počet kmeňových zamestnancov: 4

Sídlo kancelárie: BLAGOHOUSE, Blagoevova 28, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka