Radvise Group, s.r.o.

Skúsený poradenský tím spoločnosti Radvise Group, s.r.o. disponuje rozsiahlymi skúsenosťami s úspešnou realizáciou poradenských projektov pre široké portfólio klientov zo súkromného aj verejného sektora. Radvise Group, s.r.o. sa zameriava predovšetkým na poradenské služby v nasledovných oblastiach:

  • Expertné činnosti v oblasti dopravy
  • Strategické poradenstvo pri zvyšovaní výkonnosti organizácií
  • Zlepšovanie podnikateľského prostredia
  • Poradenské činnosti v oblasti EŠIF
  • Marketingové poradenstvo, dizajn, nastavovanie kampaní
  • Projektové riadenie a krízové riadenie veľkých projektov
  • IT/IS poradenstvo

Pre bližší popis poskytovaných služieb kliknite tu.